DOTAZNÍK STRES

Níže je řada výroků o skutečnostech, které někdy lidé popisují v souvislosti se svým životem a stresem. Přečtěte si pozorně všechny položky a označte jednu možnost, která naznačuje, jak moc se dané tvrzení týká právě Vás. 

1/14 V posledním měsíci jsem byl/a nervózní a ve stresu