VÝLET NA ŽÍTKOVOU

Výlet na Žítkovou

Ráda bych vás dnes vzala na krátký výlet do obce, která je mému srdci blízká. Místo, na které se vracím dobíjet baterky. Mám pocit, že se tam můj rychlý život zastaví. A to neuvěřitelně rychle. Jako kouzelným mávnutím se ocitám v jiném světě. Jak kdyby samo místo vydávalo zvláštní energii. Energii, která nás vede k sobě a do sebe.

Fenoménem, kterým se tato malá obec na Kopanicích proslavila je lidové léčitelství. Věřím, že i dnes nám toto místo nabízí jakési magické léčení. A to nejen fyzického těla, ale zejména naší duše. 

Učarovalo mě to tady. A stejně tak všem, které jsem tam v průběhu let vzala. Dnes zvu srdečně i vás. Pojďme se společně vrátit ke svým kořenům. Najděme kousek nedotčené přírody. Místo kam se můžeme vracet. Taky svůj druhý domov. 

A ještě než se společnou cestou vydáme, něco málo o obci a její historii. 

Žítková leží asi 18 km od Uherského Brodu při hranicích se Slovenskem na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Obec vznikla po roce 1750 a byla známá svými “bohyněmi” - čarodějkami, které zde věštívaly. Samotný název obce je velmi zajímavý. “Žítek” neboli život. A ten tam cítíte na každém kroku. Přestože to není pulzující, tepající energie města, pohybu, aut, lidí. Najdete tady pravý opak. Klid, pohodu, přírodu, zpomalení. Návrat. Návrat domů. Návrat k sobě.

Nebylo tomu tady tak vždycky. Pohraniční život často přinášel pustošení. Známé jsou nájezdy Tatarů, Hunů a Kuruců v 16. až 17. století. 

Roku 1807 během napoleonských válek byla na tuto oblast uvalena kuriózní máselná daň. Vedení obcí poslala nesouhlasný dopis. Jistou míru samostatnosti Žítkové dokládá i dopis ohledně pastvin, proti čemuž se žítkovjané ohradili a spor částečně vyhráli. 

Místní lidé se živili zejména pastevectvím a domácí výrobou dřevěného nářadí. Někteří odcházeli za sezónní prací mimo Kopanice. Každý statek měl až pět hektarů zemědělské půdy. I dnes lidé za prací dojíždí.

Žítková je stále tradiční kopaničářskou obcí s roztroušenou zástavbou. Patří do národopisného regionu Moravské Kopanice. Mé první výlety byly neuvěřitelně magické.

Procházky po karpatské krajině s listnatými lesy a háji jsem si často zpříjemnila poležením na pastvině s výhledem na krávy, ovce a protější kopce. Ležíte a pozorujete mraky, které se nad vámi mění. Cítíte vůni trávy pod sebou. Možná i na chvíli usnete. Nebo otočíte hlavou a vidíte stromy, kopce nebo třeba orchidej.

Květnaté orchidejové louky totiž dokreslují ráz této nádherně dokonalé krajiny. Když procházíte přírodou, vidíte i staré ovocné stromy, vzácné druhy rostlin i živočichů. 

Stačí se jen zastavit a dýchat. Zhluboka se nadechnout a vnímat, jak je čerstvý vzduch prospěšný. Jak nám čistí nejen plíce, ale zároveň i hlavu. Rozhlédnout se kolem. Vidět magickou zelenou, která nám přímo čistí celé tělo od všeho negativního. Každým pórem těla můžete cítit propojení.

Můžete si najít strom, který přitáhne vaši pozornost. Pořádně si ho prohlédnout. Sednout si do jeho společnosti. Přemýšlet o jeho příběhu. Říct mu svůj příběh. Propojit se s ním. Dotknout se ho. Stát se na chvíli součástí lesa a přírody. 

Příroda je tady opravdu přírodou. Na místě jsou přírodní rezervace Hutě, které tvoří bývalé pastviny s rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry a lesíky severovýchodně od obce. Rezervace je už od roku 1982 na výměře 12,22 ha. Další přírodní rezervací je Pod Žítkovským vrchem. Pastvina cca 500 severovýchodně od Žítkovského vrchu. Vyhlášena byla v roce 1991 o výměře 16,06 ha. Zajímavé jsou Bedové či Koprvasy.

Miluji pohled na pastviny. Na volně pobíhající krávy či telátka. Na ovečky, které se spokojeně pasou. Za svůj pobyt tak určitě uvidíte víc zvířat než obyvatel (pokud odmyslím pobyt v hotelu). 

Obec má totiž pouhých 191 obyvatel, ale přesto tady najdete přírodní koupaliště, ale i fotbalové hřiště a kvalitní hotel. Nejen ten je vhodný pro pobyt. 

Osobně jsem několikrát pobývala v chalupě pod domem, kde bydlela poslední Žítkovská bohyně. Její dům je možné i navštívit. Irma Gabrhelová zemřela v roce 2001. Výjimečná žena obdařena léčitelskými schopnostmi. Pomáhala nejen se zdravím, ale i s kdejakým trápením. Uměla poradit v nesnázích a také prý dokázala nahlédnout do budoucnosti. S ní odešla poslední představitelka tohoto výjimečného fenoménu lidového léčitelství. Osobně jsem přesvědčena, že tomu tak úplně není. V každém z nás jsou jisté schopnosti. Můžeme zažehnout tento plamínek. Důležité je se tomu otevřít.

 

Když jsem procházela jejím domem, všude jsem ji tam vnímala. Jak kdyby chodila za námi, seděla ve své kuchyňce, či léčila nějakého pacienta v malé místnosti k tomu určené. Stačilo jen na chvíli zavřít oči a dovolit si ji vidět. Malou, drobnou stařenku. Moudrou, starou ženu, která měla úctu k přírodě i bylinkám. Dokázala žít v symbióze s přírodou i Bohem. Což dokládá i její velmi prostý dům.  

 

Atmosféru kraji dodává i lidová architektura Moravských Kopanic. Domy, které jsou ještě původní, kaple Panny Marie Kopanické, ale i množství různých křížů určených k modlitbě na cestách. Stačí se jen zastavit, pomodlit či vyjádřit vděčnost za to, co v životě máme. Jak kdyby každý z těchto zastavení nás zval k vděčnosti, pokoře a víře. Zároveň nám dodával naději, že vše můžeme zvládnout. 

Naprosto úchvatné a jedinečné jsou výhledy na oblast Kopanic a celé česko-slovenské pomezí. Často tady na Kopanicích jen sedím, ležím a kochám se. Jak kdyby nás celý tento region zval do něčeho mystického až pohádkového. Když vedu seminář na tomto místě, cítím, že nepracuji sama. Magické místo a žítkovské bohyně mi intenzivně pomáhají. A já cítím vděčnost, že jsem toto nádherné místo našla a že vás můžu tímto místem provést. 

Je to totiž místo, kde se cítím doma

Vizualizace: Procházka Žítkovou a zastavení s bohyní

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ

Podařilo se vám v potůčku pustit z vašeho těla co tam nepatří?

Jaké bylo setkání s vašim stromem? Jak strom vypadal? Jakou měl korunu, kmen a kořeny? Propojili jste se s ním a vnímali protékající energii?

Jaký byl odpočinek na louce? Viděli jste orchidej a ptáčka? Dostali jste nějaké poselství?

Viděli jste po cestě zvířata? 

Měli jste prostor vyjádřit vděčnost u kříže? Vyjádřili jste prosbu o podporu v nějaké oblasti vašeho života?

Jaké bylo setkání s Irmou v jejím domku? Položili jste otázku a dostali odpověď? K tělu, vztahu nebo něčemu co v současné době řešíte? Předali jste si nějaký dárek?

Pokud vás tento výlet bavil, podívejte se na další možnosti cestování.

Kreativní Barcelona

Více informací

Harmonické Bali

Připravujeme

Chcete se mnou na Žítkovou?

Každá změna v životě začíná prvním krokem. Jen někdy nemáme sílu a nevidíme směr. Dopřejte si zastavení. Prostor pro sebe. Zpomalení. Zamyšlení nad sebou, svým životem. Udělejte první krok na cestě k sobě.

Více informací